Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Them = Dem

Them är en del av kapitlet Pronomen.