Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Toalett heter Toilet på engelska

Toalett är en del av kapitlet I badrummet.