Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Torsk heter Cod på engelska

Torsk är en del av kapitlet Vattenlevande djur.