Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Turtle = Sköldpadda

Turtle är en del av kapitlet Vattenlevande djur.