Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Uncle = Morbror

Uncle är en del av kapitlet Personer.