Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Vadsomhelst heter Anything på engelska

Vadsomhelst är en del av kapitlet Pronomen.