Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Where = Var

Where är en del av kapitlet Frågor.