Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Which = Vilken

Which är en del av kapitlet Frågor.