Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Personer - Prov

På vilket sätt vill du översätta orden i det här kapitlet?