Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Adjectives - Test - Randomized

Beautiful
Tom
Blöt
Young
Full
Dirty
Expensive
Liten
Stor
Light
Hard
Låg
Torr
Easy
Tung
Hot
Narrow
Gammal
Boring
High
Ny
Wide
Billig
Rolig
Mjuk
Lätt
Svår
Tjock
Short
Ugly
Clean
Bra
Dark
Thin
Lång
Cold
Bad