Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Adjectives - Test - Swedish to English

Dålig
Bred
Tunn
Lätt
Varm
Kort
Dyr
Ren
Mörk
Låg
Gammal
Torr
Smal
Ful
Hård
Svår
Billig
Rolig
Tråkig
Tung
Enkel
Lång
Tjock
Smutsig
Mjuk
Hög
Vacker
Blöt
Ung
Ny
Stor
Liten
Kall
Bra
Ljus
Tom
Full