Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Buildings - Test - Randomized

Skyscraper
House
Wall
Lägenhet
Statue
Temple
Police station
Flygplats
Fängelse
Fästning
Kontor
Stadium
Railway station
Sjukhus
Kraftverk
Kyrka
University
Shop
Bro
Skola
Mansion
Slott
Monument
Torn
Ruin
Bank