Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Conjunctions - Test - Randomized

Som
Until
Därför att
Medan
Huruvida
Antingen
So
But
Om
Than
Varken
Och
Or
Även om