Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Conjunctions - Test - Swedish to English

Varken
Medan
Än
Men
Och
Som
Huruvida
Tills
Även om
Om
Eller
Därför att
Antingen