Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Conjunctions - Test - Swedish to English

Tills
Än
Därför att
Varken
Huruvida
Och
Antingen
Medan
Om
Men
Även om
Eller
Som