Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Conjunctions - Test - Swedish to English

Om
Även om
Som
Antingen
Men
Medan
Varken
Huruvida
Eller
Tills
Och
Än
Därför att