Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Economy - Test - Randomized

Budget
Deficit
Vinst
Lend
Stock
Inflation
Banknote
Spara
Kontrakt
Anställd
Deflation
Demand
Pris
Utbud
Företag
Låna
Konto
Surplus
Skatt
Cost
Employer
Bankruptcy
Investment
Interest rate
Obligation
Finance
Money
Lån
Coin
Avtal
Försäkring
Entreprenör
Valuta
Tjäna
Spend
Amount
Cash
Lön