Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Fruits and berries (Frukter och bär)

In this chapter you'll learn the most common fruits and berries in Swedish.