Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Prepositions and directions - Test - Randomized

Längs
Runt
West
Ut
East
Below
Right
On
Upp
Except
Under
Genom
Mot
Above
Efter
Mellan
Norr
Left
Inuti
Från
In front of
Vid
I
Behind
Off
South
Down
Över
Före