Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Prepositions and directions - Test - Randomized

Around
Ned
South
Mot
Before
North
Framför
Mellan
Väster
Inuti
Along
Vid
Behind
Höger
Left
Ut
Utom
In
Öster
Under
Nedanför
Från
Efter
Through
Av
Ovanför
Up
Över