Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Prepositions and directions - Test - Swedish to English

Inuti
Bakom
Mot
Ut
Ovanför
Efter
Ned
Framför
Över
Längs
Vid
Under
Upp
Av
Genom
Söder
Väster
Från
Norr
Utom
I
Mellan
Före
Vänster
Nedanför
Höger
Runt
Öster