Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Prepositions and directions - Test - Swedish to English

Mot
Framför
Vänster
Mellan
Ned
Före
Inuti
Över
Norr
Ovanför
Vid
Runt
Öster
I
Ut
Av
Höger
Nedanför
Upp
Söder
Under
Efter
Från
Längs
Genom
Bakom
Utom
Väster