Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Pronouns - Test - Swedish to English

Henne
Oss
Hon
Båda
Dem
Vadsomhelst
Hans
Ni
Jag
Alla
Alla
Deras
Han
Något
Ingen
Någon
Vår
Vemsomhelst
Din
Allt
Dig
Inget
Vi
Varje
Min
Honom
Mig
Den
Många
Du
Dess
De