Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Questions - Test - Swedish to English

När
Vilken
Hur
Vem
Vad
Var
Varför