Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Time - Test - Randomized

Afternoon
Hour
June
Quarter past four
Fem i tolv
Juli
Minute
Måndag
Thursday
Fem över halv åtta
Quarter to ten
November
Maj
Five past two
Millennium
Tjugo över fem
Year
Month
Day
Half past seven
Onsdag
Morgon
Natt
Kväll
Ålder
October
Decade
Ten to eleven
December
Februari
Tuesday
Vecka
April
Tomorrow
Twenty to nine
Klocka
Yesterday
Mars
Fem i halv sju
Armbandsur
Fredag
Saturday
Sekund
Idag
Halvtimme
Sunday
Sekel
January
Tio över tre
Augusti
September
One o'clock