Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Time - Test - Randomized

Today
Ten to eleven
Sekund
Millennium
Januari
Week
Quarter past four
June
May
Eftermiddag
Torsdag
Kväll
Sekel
Day
Tomorrow
Saturday
Fem i halv sju
Twenty-five to eight
November
Onsdag
Söndag
Morning
Timme
År
Halvtimme
September
Minut
Armbandsur
Decade
Month
Fredag
Quarter to ten
Twenty to nine
Twenty past five
One o'clock
April
Ten past three
Clock
July
Night
Augusti
Fem över två
Yesterday
December
Ålder
Måndag
Mars
Tisdag
Half past seven
Oktober
Fem i tolv
February