Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Time - Test - Swedish to English

Lördag
Imorgon
Natt
Halvtimme
Fredag
Tjugo i nio
Fem över två
Tio över tre
Tjugo över fem
Eftermiddag
Onsdag
Juli
Timme
Kvart i tio
December
Maj
Millennium
Minut
Januari
År
November
Fem i tolv
Fem i halv sju
Augusti
Tio i elva
Armbandsur
Mars
Vecka
Klockan ett
Kväll
Oktober
Måndag
September
Årtionde
Sekund
Igår
Tisdag
Klocka
April
Dag
Torsdag
Månad
Sekel
Juni
Halv åtta
Ålder
Kvart över fyra
Fem över halv åtta
Morgon
Februari
Idag
Söndag