Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Transport - Test - Randomized

Ubåt
Båt
Hot air balloon
Sail
Raket
Rullstol
Fuel
Canoe
Buss
Rullskridskor
Motor
Propellern
Rymdskepp
Hiss
Pram
Escalator
Segway
Bicycle
Skateboard
Hjul
Car
Tram
Flygplan
Däck
Skepp
Cruise ship
Motorcykel
Lastbil
Train
Väg
Scooter
Subway
Segelbåt
Hamn
Helicopter