Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Verbs - Cognition - Test - Randomized

Förklara
Remind
Välja
Like
Lära (sig)
Inform
Regret
Laugh
Suggest
Speak
Räkna
Gråta
Le
Skrika
Älska
Believe
Dream
Ogilla
Glömma
Answer
Lova
Persuade
Tell
Ljuga
Ask
Beräkna
Viska
Hate
Läsa
Discuss
Lyssna
Säga
Know
Förlåta
Uppleva
Communicate
Think
Worry
Remember
Wonder
Övertyga
Lära (ut)
Skämta
Sing
Skriva