Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Weather - Test - Randomized

Årstid
Flood
Sommar
Tornado
Lightning
Orkan
Heatwave
Hagel
Spring
Draught
Skugga
Cloud
Åska
Temperatur
Rain
Snowstorm
Winter
Snö
Höst
Sunshine
Storm
Fog
Wind
Cold
Duggregn
Värme