Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Weather - Test - Randomized

Season
Wind
Vår
Duggregn
Draught
Höst
Rain
Värmebölja
Skugga
Solsken
Översvämning
Temperature
Hagel
Tornado
Cloud
Blixt
Kyla
Snow
Dimma
Storm
Thunder
Snowstorm
Summer
Winter
Heat
Hurricane