Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Within the body - Test - Swedish to English

Skelett
Bukspottskörtel
Muskel
Mjälte
Luftstrupe
Diafragma
Lever
Blodkärl
Sena
Lymf
Ven
Hjärna
Matstrupe
Njure
Artär
Tarm
Fett
Blod
Vävnad
Ryggmärg
Hjärta
Led
Nerv
Lunga