Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Within the body - Test - Swedish to English

Hjärna
Lymf
Bukspottskörtel
Tarm
Fett
Lever
Vävnad
Matstrupe
Muskel
Mjälte
Blodkärl
Njure
Ryggmärg
Diafragma
Led
Nerv
Sena
Skelett
Artär
Ven
Hjärta
Luftstrupe
Lunga
Blod