Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Within the body - Test - Swedish to English

Ryggmärg
Blod
Mjälte
Lymf
Nerv
Blodkärl
Muskel
Luftstrupe
Bukspottskörtel
Lever
Vävnad
Artär
Njure
Matstrupe
Hjärna
Sena
Tarm
Led
Lunga
Fett
Diafragma
Hjärta
Ven
Skelett