Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Knatte, Fnatte och Tjatte = Huey, Dewey, and Louie

Knatte, Fnatte och Tjatte is part of the Cartoon characters chapter.