Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Adjektiv (Adjectives)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste adjektiven heter på engelska.