Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Färger (Colors)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste färgerna på engelska.