Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Byggnader - Prov - Slumpmässigt

Statue
Railway station
Fängelse
Kyrka
Polisstation
Bro
Kraftverk
Universitet
Skyscraper
Apartment
House
Kontor
Fortress
Hospital
Airport
Skola
Mansion
Temple
Shop
Wall
Monument
Bank
Ruin
Torn
Stadion
Slott