Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Datorer (Computers)

I det här kapitlet lär dig grundläggande datorterminologi på engelska.