Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Matematik (Mathematics)

I det här kapitlet lär dig grundläggande matematikterminologi på engelska.