Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ekonomi (Economy)

I det här kapitlet lär du dig grundläggande ekonomiterminologi på engelska.