Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Geografi - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Öken
Desert
By
Village
Nordamerika
North America
Jordbruksmark
Farmland
Djungel
Jungle
Antarktis
Antarctica
Hav
Ocean
Jordbävning
Earthquake
Halvö
Peninsula
Sydamerika
South America
Berg
Mountain
Karta
Map
Dal
Valley
Glaciär
Glacier
Kust
Coast
Stad
City
Skärgård
Archipelago
Land
Country
Koordinat
Coordinate
Oceanien
Oceania
Skog
Forest
Latitud
Latitude
Bergskedja
Mountain range
Vulkan
Volcano
Afrika
Africa
Longitud
Longitude
Vulkanutbrott
Volcanic eruption
Asien
Asia
Europa
Europe
Sjö
Lake
Flod
River
Kontinent
Continent
Ö
Island
Regnskog
Rainforest
Kort för utskrift