Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Geografi - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Halvö
Peninsula
Flod
River
Djungel
Jungle
Dal
Valley
Vulkanutbrott
Volcanic eruption
Afrika
Africa
Öken
Desert
Koordinat
Coordinate
Antarktis
Antarctica
Oceanien
Oceania
Kontinent
Continent
Land
Country
Berg
Mountain
Sydamerika
South America
Europa
Europe
Vulkan
Volcano
Skärgård
Archipelago
Longitud
Longitude
Sjö
Lake
Hav
Ocean
Bergskedja
Mountain range
Skog
Forest
Latitud
Latitude
Stad
City
Jordbruksmark
Farmland
Asien
Asia
Karta
Map
Ö
Island
Glaciär
Glacier
By
Village
Kust
Coast
Jordbävning
Earthquake
Nordamerika
North America
Regnskog
Rainforest
Kort för utskrift