Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Geografi (Geography)

I det här kapitlet lär du dig vad de vanligaste geografiska koncepten heter på engelska.