Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Grundämnen - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Syre
Oxygen
Palladium
Palladium
Kalcium
Calcium
Järn
Iron
Nickel
Nickel
Titan
Titanium
Fosfor
Phosphorus
Kalium
Potassium
Klor
Chlorine
Kväve
Nitrogen
Väte
Hydrogen
Koppar
Copper
Kvicksilver
Mercury
Flour
Flourine
Jod
Iodine
Natrium
Sodium
Svavel
Sulfur
Tenn
Tin
Silver
Silver
Krom
Chromium
Guld
Gold
Zink
Zinc
Helium
Helium
Volfram
Tungsten
Platina
Platinum
Bly
Lead
Litium
Lithium
Kisel
Silicon
Kol
Carbon
Aluminium
Aluminium
Kort för utskrift