Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Grundämnen - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Bly
Lead
Svavel
Sulfur
Aluminium
Aluminium
Kväve
Nitrogen
Kalium
Potassium
Kisel
Silicon
Nickel
Nickel
Krom
Chromium
Litium
Lithium
Palladium
Palladium
Väte
Hydrogen
Järn
Iron
Syre
Oxygen
Jod
Iodine
Kalcium
Calcium
Tenn
Tin
Kvicksilver
Mercury
Zink
Zinc
Koppar
Copper
Flour
Flourine
Klor
Chlorine
Fosfor
Phosphorus
Guld
Gold
Helium
Helium
Kol
Carbon
Silver
Silver
Natrium
Sodium
Volfram
Tungsten
Platina
Platinum
Titan
Titanium
Kort för utskrift