Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Grundämnen - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Kalium
Potassium
Koppar
Copper
Svavel
Sulfur
Syre
Oxygen
Palladium
Palladium
Tenn
Tin
Väte
Hydrogen
Volfram
Tungsten
Helium
Helium
Klor
Chlorine
Bly
Lead
Natrium
Sodium
Flour
Flourine
Aluminium
Aluminium
Kisel
Silicon
Krom
Chromium
Kväve
Nitrogen
Litium
Lithium
Silver
Silver
Guld
Gold
Jod
Iodine
Zink
Zinc
Nickel
Nickel
Kvicksilver
Mercury
Järn
Iron
Platina
Platinum
Fosfor
Phosphorus
Titan
Titanium
Kalcium
Calcium
Kol
Carbon
Kort för utskrift