Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Grundämnen (Chemical elements)

I det här kapitlet lär dig vad de vanligaste grundämnena heter på engelska.