Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Hemma (At home)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste sakerna man hittar i hemmet heter på engelska.