Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Hemma - Prov

På vilket sätt vill du översätta orden i det här kapitlet?