Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Hjälpverb - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Måste
Must
Kan
Can
Ska
Will
Behöva
Need
Våga
Dare
Ha
Have
Göra
Do
May
Borde
Should
Vara
Be
Skulle
Would
Vilja
Want
Kort för utskrift