Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Hjälpverb (Auxiliary Verbs)

I det här kapitlet lär dig de vanligaste rörelseverben på engelska.