Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Idrott (Sport)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste sporter på engelska.