Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Nöjen (Entertainment)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste nöjena på engelska.