Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Insekter - Ordkort

Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt!

Geting
Wasp
Kackerlacka
Cockroach
Fluga
Fly
Gräshoppa
Grasshopper
Bi
Bee
Syrsa
Cricket
Myra
Ant
Bålgeting
Hornet
Nyckelpiga
Ladybird
Vandrande pinne
Stick insect
Trollslända
Dragonfly
Skalbagge
Beetle
Mygga
Mosquito
Kort för utskrift