Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Insekter (Insects)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste insekterna på engelska.