Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Inuti kroppen (Within the body)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste organen och kroppdelarna inuti kroppen heter på engelska.