Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kroppen (The body)

I det här kapitlet lär du dig de vad de vanligaste kroppsdelarna heter på engelska.