Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Konjunktioner (Conjunctions)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste konjunktionerna på engelska.