Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Prepositioner och riktningar (Prepositions and directions)

I det här kapitlet lär dig de vanligaste prepositionerna och riktningarna på engelska.