Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Länder (Countries)

I det här kapitlet lär du dig vad de engelskspråkiga länderna, världens största länder, och länder nära Sverige heter på engelska.